Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2023-02-06 - 10

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
Mano dienynas
PMIS
AIKOS SMM
LAMA BPO
Europass
lt72

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Apie mokyklą Spausdinti El. paštas

Smalininkai - miestelis Mažosios Lietuvos pakrašty, Tauragės apskrityje, Jurbarko rajone, prie Kauno- Klaipėdos plento, 10 kilometrų nutolęs nuo rajono centro. Pro pietinę pusę teka Nemunas,už kurio yra Rusijos Federacijos Kaliningrado srities laukai, šiaurinę pusę supa Karšuvos giria.

jurbarkas

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos priklausomybė – valstybinė. Pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, atitinkantis šiuolaikinį mokslo ir technikos išsivystymo lygį, darbo rinkos keliamus reikalavimus. Mokykloje sudaromas sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, ugdyti asmenybę, kuri sugebėtų dirbti ir gyventi rinkos ir demokratiniais principais grindžiamoje visuomenėje. Mokykloje taip pat vykdomos pradinio, pagrindinio, vidurinio, socialinių įgūdžių ugdymo programos bei neformaliojo švietimo programos. Mokykloje yra trys skyriai: gimnazijos, profesinio mokymo ir specialiojo ugdymo.


Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems mokymo programos pirmą ir antrą kursą, išduodamas vidurinio ugdymo brandos atestatas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas.


Profesinio mokymo skyriuje mokosi asmenys pagal skirtingo kvalifikacijų lygio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Sėkmingai baigus profesinio mokymo programos kursą, atlikus praktiką ir įsivertinus asmens įgytas kompetencijas, išduodami profesinio mokymo diplomai.


Specialiojo ugdymo skyriuje mokosi mokiniai, kurie dėl intelekto sutrikimo turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokiniai ugdomi specialiosiose ir lavinamosiose klasėse pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas. Baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokiniai mokymąsi gali tęsti darbinio ugdymo klasėse pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą arba profesinio mokymo programoje, skirtoje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.


Mokykla pereina prie modulinio profesinio mokymo. Turi licenciją vykdyti 26 pirminio profesinio mokymo modulines programas ir 18 tęstinio profesinio mokymo modulinių programų. 2019-2020 m. m. mokykloje vykdomos 19 modulinių profesinio mokymo programų ir 2 dalykinės profesinio mokymo programos (3 kursas). Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. į tęstinį profesinį mokymą besimokantieji savo lėšomis arba įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio lėšomis, taip pat asmenys, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas priimami tik pagal modulines formaliojo profesinio mokymo programas.
Mokykloje veikia vairavimo mokykla, kurioje galima baigti B, C, CE motorinių transporto priemonių vairuotojų kursus, įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti pradinę kvalifikaciją, lankyti kursus pradinei kvalifikacijai pratęsti. Taip pat galima įgyti TR1, TR2, SZ kategorijų traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją. Sudaroma galimybė įsigyti vairuotojo pažymėjimą ir tiems mokiniams, kuriems tai nėra numatyta pagal mokymo programą.


Mokykloje veikia Lietuvos imitacinių bendrovių centro „Simulith" padalinys – imitacinė bendrovė „Aitvaras".


Mokykloje vykdomų projektų metu mokiniai turi galimybes tobulinti asmenines bei profesines kompetencijas užsienio šalių įmonėse, mokytojai – užsienio šalių profesinio mokymo įstaigose.
Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos narė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos ,,LIBA" narė; Europos Sąjungos programos Erazmus+ dalyvė.


Mokykloje įdiegta ir palaikoma vidinė kokybės užtikrinimo sistema. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2013-10-22 pažyma „Dėl profesinio mokymo įstaigoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos", Nr. V26-72. Projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose" (NR. VP1-2.2- ŠMM-04-V-03-004).


2014 m., pagal projektą „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas" (Nr. VP1-2.2- ŠMM-04- V-03-002), mokykloje vyko profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinis vertinimas.


2014 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintojų komanda mokykloje vykdė bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo išorinį vertinimą.


Mokyklos kabinetai ir praktinio mokymo vietos nuolatos atnaujinami šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Keturi kabinetai - kompiuterių klasės. Jose įrengtas spartusis interneto ryšys, yra projekcinė aparatūra. Iš viso mokyklos kabinetuose mokymui naudojama apie 100 kompiuterių. Mokykloje yra biblioteka-informacinis centras, turtingas vadovėliais, knygomis, mokomaisiais CD, periodiniais leidiniais. Čia galima ne tik paskaityti laikraščius ir žurnalus, bet ir pažiūrėti televizijos laidas, pasinaudoti kompiuteriais, interneto prieiga.

View the embedded image gallery online at:
https://www.stvm.lt/apie-mokykla#sigFreeIde61b24a030